turkey

การเมืองในปะเทศตรุกีตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลก วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับพรรคการเมือง อิสลามในประเทศตุรกี พรรค akp ในประเทศตรุกีที่นำโดย เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน เป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรค akp  ได้คะแนนเสียงถึง 49.4 เปอร์เซ็นได้กวาดที่นั่งในตำแห่นง ส.ส.  316 ที่นั่งจากที่นั่งทั้งหมด 550 ซึ่งมีที่นั่งมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคเดียว ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้นมีข่างจากหลายสำนักออกมาบอกว่าพรรค akp อาจจะต้องสูญเสียที่นั่งในสภาครั้งแรกในรอบ 13 ปี เลยก็ว่าได้ แต่ผลกับไม่เป็นอย่างนั้น

อย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองในตุรกีตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่มีการก่อเหตุมากมายจากพวก isil และ เคิร์ด จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลของประเทศตรุกีนั้นเข้มงวดมาก ประเทศตรุกี มีระบบทางกาลเมืองเป็นประชาธิปไตยโดยรัฐสภา โดย เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ได้เคยกลาวไว้ว่า เขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นในภายใต้อัยการศึกในปี 2525 เขาจะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และประชาชนจะมีอิสระเสรีภาพมากขึ้นกว่าเดิม และก็เป็นที่แน่นอนว่าย่อมมีฝ่ายค้านทางฝ่ายค้านก็ได้แย้งขึ้นมาว่า พรรค akp ที่กำลังแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อเป็นการทำให้พรรคของตัวมีมีอำนาจมากขึ้นแล้วที่สำคัญกำลังจะเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิม

turkey-1

ในตอนนี้หลายคนคงรู้ว่าบ้านเมืองในประเทศตุรกีนั้นไม่สงบสุขยิ่งไม่นานมานี้มีการเกิดชุมนุมของประชาชนที่ต่อต้านรัฐประหารในประเทศแล้วในตอนนี้ข่าวของรัฐประหารในประเทศตุรกีนั้นออกมาอย่างไม่ขาด เมื่อในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาทางกองทัพตุรกีได้ออกมาบอกสื่อว่า ว่ากองทัพส่วนใหญ่เป็นคนที่รักชาติ ประชาชน จึงไม่ได้มีการส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดรัฐประหารในครั้งนี้ ในตอนนี้สถานการณ์ประเทศของตุรกีก็น่าเป็น และอาจจะส่งผลให้ประชาชนในประเทศอยู่ไม่สงบกันอย่างแน่นอน

KHOMEINI

ศาสนาอิสลาม ผู้ที่ถือกฎอย่างถูกต้องตามหลักของศาสนา และกฎระเบียบของมนุษย์ ให้ภารกิจในฐานะผู้แทนของพระเจ้าอย่าง อัลลอฮ์ เหตุผลนี้จึงมีการกำหนัดการเมืองและการปกครอง เพื่อให้ใช้ศักยภาพการพัฒนา ตามความประสงค์ของ อัลลอฮ์ ผู้ที่มีอำนาจสากลมากที่สุดในจักวาล

แนวคิดทางการเมืองและการปกครองของอิสลาม

แนวคิดการเมืองและการปกครองของพี่น้องชาวมุสลิมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  • ความเชื่อและการนับถือพระเจ้าอย่าง อัลลอล์ หมายถึงพระเจ้าจะเป็นคนตั้งกฎขึ้นมาทุกอย่าง และให้ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าเท่านั้น และไม่มีผู้คนใดจะมาร่วมตัดสินกับพระเจ้าได้
  • แนวคิดว่าด้วยสาสน์ของนะบีมุฮัมหมัด มีความเชื่อว่า ศาสดาของพระเจ้าเป็นผู้ชี้ทางในการดำเนินชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สุด ชาวมุสลิมต้องศึกษาและปฎิบัติตามพิธีการดำเนินชีวิตของนะบีมุฮัมหมัดอ่างครบถ้วนและสมบูรณ์
  • แนวคิดว่าด้วยการเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ หมายถึงการใช้อำนาจในการปกครอง ชาวมุสลิมต้องทำในฐานะของตัวแทนเท่านั้น

iran_-_khamenei_450_x_305

ผู้นำรัฐในศาสนาอิสลาม

ตำแหน่งที่สืบทอดจากท่านศาสนทูต เพื่อพิทักษ์ศาสนาและบริหารปกครองโลก

อิบนิคอลตูน ได้ให้ความหมายว่า ผู้นำที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อศาสนาอิสลามให้มากที่สุด คือการเป็นผู้แทนของพระเจ้าในการปกครองศาสนา และปกครองโลกของอิสลาม นักนิติศาสตร์อิสลามให้ความหมายของผู้นำว่า เป็นผู้นำของโลกและศาสนา ผู้แทนสถานทูต ในการดำรงศาสนาให้เป็นศูนย์กลางของประเทศชาติ

คุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำสูงสุดได้ในศาสนาอิสลาม

เหล่านักกฎหมายของศาสนาอิสลามให้ความสำคัญมากต่อคุณสมบัติของผู้นำ เพราะผู้ที่จะต้องเป็นผู้นำของเหล่ามุสลิมจะต้องควบคุมอำนาจของประชาชนทั้งหมดให้ได้อย่างสมบูรณ์

img_120900237977931

ศาสนาอิสลามได้ถูกแพร่หลายเข้ามาตั้งแต่ยุคแรกๆของประเทศไทย ได้เข้ามาจากฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดหรือสิ่งอื่นๆ ที่ให้มนุษย์มาพบกันในแผ่นดินนี้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส่วนใหญ่คนไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม และมีบางส่วนที่นับถืออิสลาม ความสัมพันธ์ของคนยุคแรกๆจะไม่มีสิ่งที่ 2 ศาสนานี้ต้องมาแบ่งแยกกัน ในสมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราช ได้แผ่อาณาเขตไปแถบมาลายู เช่นเมือง นครศรีธรรมราช ในขณะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดไปจนถึงเมืองมะละกา และในปัจจุบันก็ยังคงเป็นมะละกาอยู่

ตามหลักฐานในมัยเก่านับว่า เป็นการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองของประเทศไทย และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเริ่มต้นเป็นครั้งแรก และในความสัมพันธ์นั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในพื้นที่ภาคใต้มีการปกครองในระบบหัวเมืองต่างๆ อย่างเช่นการปกครองตนเองโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องมุสลิม และไม่ใช่ศาสนาพุทธที่ไปปกครองในพื้นที่นั้นๆ

ในปัจจุบันนี้เราได้ค้นพบสิ่งเก่าแก่ที่เรียกว่าเครื่องสังคโลก เป็นของในยุคสุโขทัยซึ่งสมัยก่อนนั้นได้มีการส่งออกอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ดีอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยส่วนมากจะพบสิ่งของเหล่านี้จากประเทศอิสลามต่างๆ เช่นอินโดนีเซีย ซึ่งบางชิ้นเราจะพบว่าสมบูรณ์มากกว่าที่พบในเมืองไทยมาก

photoby-mehdi_hosseini_11_201876

หลักฐานหรือสิ่งของเหล่านี้ก็คือเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีพี่ศาสนาอิสลามเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยกรงศรีอยุธยาแล้ว จึงทำให้ในปัจจุบันศาสนาอิสลามกับประเทศไทยยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ไม่มีการแบ่งแยกกันระหว่างศาสนา มีแต่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปรียบสะเหมือนเป็นศาสนาพี่ศาสนาน้องกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร และจะคงอยู่ร่วมกันได้ทุกยุคทุกสมัยไปตลอด