malakouti2

สำหรับเมืองไทยของเราส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ จะเป็นศาสนาอิสลาม หรือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธกับการอาณาจักรนั้นได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ส่วนน้อยที่จะเอาเรื่องบาดหมางมาถกเถียงกัน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ศาสนาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่เราก็ยังเห็นพระบางท่านออกมาเพื่อต่อต้านในสิ่งทีตนเองนั้นกระทำอยู่โดยขาดสติและความยั้งคิดของตนเอง

พระสงค์คือบุคคลที่ระงับในการกระทำตนเองได้ หรือต้องสามารถบังคับจิตใจตนเองโดยไม่ให้ยืดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้น การเมืองและการปกครองของเมืองไทย ได้มีปัญหาและความขัดแย้งกันมานับๆ 10 ปีที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาล จึงเกิดการประท้วงและโจมตีรัฐบาลอย่างหนัก เมื่อปี 2552 มีการประท้วงกันของพรรคการเมือง 2 ฝ่าย ที่ออกมาต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตาย และ 1 ในนั้น ก็มีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง พระภิกษุที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนำขบวนพระสงค์ทุกแห่งมาประท้วงกันอย่างหนัก ภาพที่ออกมาสู่สายตาประชาชนนั้นเป็นภาพที่กำลังบ่งบอกว่า ศาสนากับการเมืองของไทยเรานั้น จะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่

malakouti-66

สำหรับตัวผู้เขียนเองยังไม่เห็นด้วยกับศาสนาบางศาสนาที่คอยจะแหกกฎออกมาเพื่อให้เกิดความถูกต้องของใจตนเอง อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน สิ่งเหล่านี้หากผู้ใหญ่ หรือพระภิกษุของศาสนาพุทธยังคงทำสะเหมือนท่านเป็นประชาชนเหมือนคนปกติแล้วละก็ ปัญหาที่ตามมาจากรุ่นสู่รุ่น หรือการกระทำตามของคนรุ่นหลังจะกลายมาเป็นภาพที่เคยชินในอนาคต เราไม่อยากให้ ศาสนาที่งดงามในอดีตต้องกลายมาเป็นสงครามระหว่าง ศาสนากับการเมืองอีกต่อไป

Comments are closed.

Post Navigation