การเมืองและสันติภาพของชาวมุสลิม

muslim

ทางเลือกใหม่ของนักลงทุนหน้าใหม่

 มนุษย์เป็นสัตย์ประเสริฐ ที่สุดของโลก และฉลาดมากกว่าสัตว์ทั้งปวงของโลกใบนี้ แต่ความสามารถของมนุษย์นั้นไม่ใช่จะมีมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ อย่าง มนุษย์ไม่สามารถบินได้เหมือนนก มนุษย์หายใจในน้ำไม่ได้เหมือนปลา ไม่ได้มีพิษเหมือนงู และอาจจะไม่ได้มีเคี้ยวเหมือนสิงโต แต่สิ่งที่มนุษย์นั้นมีดีกว่าสิ่งอื่นก็คือ สมอง  สมองที่มีความคิด ความฉลาดมากกว่าทุกอย่าง แต่หากความฉลาดนั้น อาจจะไม่ได้เป็นส่วนสำคัญให้แก่การอยู่รอดได้เสมอไป เพราะฉะนั้น มนุษย์จะต้องรักษาชีวิตหรือหมู่พ้องเอาไว้ และซึ่งต้องมีการรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม และหากไม่มีกฎและระเบียบ มนุษย์ก็คงจะอยู่รวมกันแบบไม่มีระเบียบวินัยอาจจะแตกแยกกันในภายภาคหน้า จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีการปกครองขึ้นมา

muslim
muslim

การปกครองนั้นทำขึ้นมาเพื่อให้มีกฎระเบียบเพื่ออยู่รวมกันอย่างสงบสุข การเมืองการปกครองนั้นมีหลายรูปแบบ บางแห่งใช้การปกครองแบบสืบทอดตระกูลกัน อย่างเช่นมีพ่อเป็นผู้นำและหมดอำนาจลงไปแล้ว คนที่สืบทอดและมีอำนาจต่อมาก็คือลูก หรือคนในครอบครัว การปกครองแบบแสวงหาผลประโยชน์ ด้วยเรื่องการใช้ความรุนแรง หรือนำทหารมาควยคมดูและการปกครองของประเทศตัวเอง ไม่มีพรรคการเมือง ไม่มีฝ่ายค้าน หรือไม่มีนายก การปกครองด้วยระบบของทหารนั้นมีหลายประเทศที่นำไปใช้ และมีทั้งประโยชน์และโทษไปในตัว การปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีการเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลในรูปแบบการหาเสียง ใช้จำนวนคนที่ได้จำนวนเสียงมากที่สุดเข้ามาควบคุมหรือปกครองประเทศชาติ

muslim

การเสียสละของมุสลิมที่โลกต้องจดจำ

 การเมืองในประเทศไทยนั้นอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมา 80 ปีเต็ม และยังไม่นับที่ทหารเข้ามาปกครอง ประเทศไทยสมัยก่อนปกครองแบบประชาธิปไตยอยู่รวมกันและมีสิทธิใช้เสียงได้แบบเต็มที่แต่สมัยนี้การเมืองเข้าสู่ระบบแบ่งพรรคแบ่งพวก ทำให้เกิดเสียงวิภาควิจารณ์กันออกมาเพราะทุกๆรัฐบาลที่ได้มีการเลือกตั้งขึ้นจะแสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองและครอบครัว ทำให้คำว่า การเมืองไทย นั้น ดูเป็นชื่อที่มีแต่เสีย ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ทุกๆสมัยที่มีการเลือกตั้งหาสุจริตนั้นยากมาก กายเป็นภาพลักษณ์ของสังคมไทยในยุคนี้สมัยนี้ไปจนชินตา คำว่าคอรัปชั่น เกิดขึ้นทุกๆยุค ทุกๆสมัย มันเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจความหมายและทุกคนที่เป็นพรรคการเมืองเลือกที่จะปฏิบัติประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจน แต่หากคนไทยบางคนกลับรวยติดอับดับต้นๆของโลกอยู่เยอะ การเสียภาษี หรือการหลบหลีกภาษีก็สำคัญทุกวันนี้การเสียภาษีที่ถูกต้องนั้นมีน้อยหนักที่จะจ่ายกัน เหตุผลนี้การเมืองไทยหากยังเป็นในรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกประเทศคงจะไม่มีความสงสบต่อไป