เยอรมนีเตรียมเล่นงานผู้ที่ต่อต้านชาวมุลสลิม

การต่อต้านของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน

ในปัจจุบัน การเมืองนั้นมีอิทธิพล ต่อมนุษย์มากเป็นอย่างมาก เพราะมีการแบ่งแยกดินแดน หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันออกไป เช่นเดียวกันกับปัญหาเรื่องเหยียดสีผิว ปัญหาสิ่งเหล่านี้แก้กันไม่หายขาดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าและใหม่ ซึ่งประเทศที่กำลังเกิดปัญหาการต่อต้านชาวมุสลิม ได้แก่ประเทศเยอรมัน ที่มีการต่อต้านผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือชุมชนของมุสลิม  ด้านประชากรของเยอรมัน ได้มีคติที่ไม่ดีนักต่อชาวมุสลิม เพราะถือว่าเป็นกลุ่มต่อต้าน หรือพวกหัวรุนแรง จึงมีการออกมาต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกคน เอเอฟพี

muslim

กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านชาวมุสลิม และผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศในประเทศเยอรมัน ได้ออกมาตั้งพรรคการเมืองของประเทศเยอรมัน และยังกล่าวอีกว่า ไม่ได้สร้างมาเพื่อแกล่งแย่งกับหัวหน้าพรรคอื่นๆ ลุต บัคมานน์ เป็นหัวหน้ากลุ่มของ PEGIDA  ได้กล่าวประชุมเรื่องดังกล่าวที่เมือง เดรสเดน ซึ่งเป็นเมืองของพรรคการเมืองของตนเอง และพรรคการเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ คือพรรค Popular Party for Freedom and Direct Democrac ซึ่งใช้ตัวย่อว่า FDDV

ความต้องการของผู้ต้องการความยุติธรรม

บัคมานน์ ได้เคยถูกศาลของเยอรมัน ลงโทษโดยการปรับเงิน เมื่อปีที่แล้ว ข้อหายั่วยุให้เกิดปัญหาในเรื่องสัญชาติและสีผิดของบุคคลสาธารณะ ว่าเป็นเยี่ยงสัตว์ หรือ วัว หรือควาย โดยการนำมาโพส ผ่านทาง twister ของตนเอง บัคมานน์ยังยืนยันว่า ไม่ได้สร้างพรรคเพื่อมาแข่งขันหรือแย่งอำนาจไปจากกลุ่มเดิม แต่พวกเราคือพรรคทางเลือกของประเทศเยอรมนี พรรค Afd ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2013 โดยจัดตั้งขึ้นจากกลุ่ม สหภาพยุโรป แต่ในปัจจุบันพรรคทำหน้าที่ต่อต้านจากกลุ่มหัวรุนแรงจากชาวมุสลิม และคัดค้านผู้อพยพที่หนีสงครามเข้ามายังประเทศเยอรมันอย่างไรก็ตาม ภายในพรรค Afd ก็เริ่มแสดงให้เห็นว่ากำลังมีความขัดแย้งกัน เมื่อ สมาชิกของกลุ่มพรรคการเมือง ออกมาเสนอว่า พวกที่คัดขวางการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้น มีสิทธิอันควรที่จะกระทำได้ และในปัจจุบัน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำผิดต่อมนุษยชนมาก