img_120900237977931

ศาสนาอิสลามได้ถูกแพร่หลายเข้ามาตั้งแต่ยุคแรกๆของประเทศไทย ได้เข้ามาจากฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดหรือสิ่งอื่นๆ ที่ให้มนุษย์มาพบกันในแผ่นดินนี้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส่วนใหญ่คนไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม และมีบางส่วนที่นับถืออิสลาม ความสัมพันธ์ของคนยุคแรกๆจะไม่มีสิ่งที่ 2 ศาสนานี้ต้องมาแบ่งแยกกัน ในสมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราช ได้แผ่อาณาเขตไปแถบมาลายู เช่นเมือง นครศรีธรรมราช ในขณะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดไปจนถึงเมืองมะละกา และในปัจจุบันก็ยังคงเป็นมะละกาอยู่

ตามหลักฐานในมัยเก่านับว่า เป็นการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองของประเทศไทย และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเริ่มต้นเป็นครั้งแรก และในความสัมพันธ์นั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในพื้นที่ภาคใต้มีการปกครองในระบบหัวเมืองต่างๆ อย่างเช่นการปกครองตนเองโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องมุสลิม และไม่ใช่ศาสนาพุทธที่ไปปกครองในพื้นที่นั้นๆ

ในปัจจุบันนี้เราได้ค้นพบสิ่งเก่าแก่ที่เรียกว่าเครื่องสังคโลก เป็นของในยุคสุโขทัยซึ่งสมัยก่อนนั้นได้มีการส่งออกอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ดีอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยส่วนมากจะพบสิ่งของเหล่านี้จากประเทศอิสลามต่างๆ เช่นอินโดนีเซีย ซึ่งบางชิ้นเราจะพบว่าสมบูรณ์มากกว่าที่พบในเมืองไทยมาก

photoby-mehdi_hosseini_11_201876

หลักฐานหรือสิ่งของเหล่านี้ก็คือเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีพี่ศาสนาอิสลามเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยกรงศรีอยุธยาแล้ว จึงทำให้ในปัจจุบันศาสนาอิสลามกับประเทศไทยยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ไม่มีการแบ่งแยกกันระหว่างศาสนา มีแต่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปรียบสะเหมือนเป็นศาสนาพี่ศาสนาน้องกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร และจะคงอยู่ร่วมกันได้ทุกยุคทุกสมัยไปตลอด

malakouti2

สำหรับเมืองไทยของเราส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ จะเป็นศาสนาอิสลาม หรือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธกับการอาณาจักรนั้นได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ส่วนน้อยที่จะเอาเรื่องบาดหมางมาถกเถียงกัน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ศาสนาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่เราก็ยังเห็นพระบางท่านออกมาเพื่อต่อต้านในสิ่งทีตนเองนั้นกระทำอยู่โดยขาดสติและความยั้งคิดของตนเอง

พระสงค์คือบุคคลที่ระงับในการกระทำตนเองได้ หรือต้องสามารถบังคับจิตใจตนเองโดยไม่ให้ยืดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้น การเมืองและการปกครองของเมืองไทย ได้มีปัญหาและความขัดแย้งกันมานับๆ 10 ปีที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาล จึงเกิดการประท้วงและโจมตีรัฐบาลอย่างหนัก เมื่อปี 2552 มีการประท้วงกันของพรรคการเมือง 2 ฝ่าย ที่ออกมาต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตาย และ 1 ในนั้น ก็มีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง พระภิกษุที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนำขบวนพระสงค์ทุกแห่งมาประท้วงกันอย่างหนัก ภาพที่ออกมาสู่สายตาประชาชนนั้นเป็นภาพที่กำลังบ่งบอกว่า ศาสนากับการเมืองของไทยเรานั้น จะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่

malakouti-66

สำหรับตัวผู้เขียนเองยังไม่เห็นด้วยกับศาสนาบางศาสนาที่คอยจะแหกกฎออกมาเพื่อให้เกิดความถูกต้องของใจตนเอง อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน สิ่งเหล่านี้หากผู้ใหญ่ หรือพระภิกษุของศาสนาพุทธยังคงทำสะเหมือนท่านเป็นประชาชนเหมือนคนปกติแล้วละก็ ปัญหาที่ตามมาจากรุ่นสู่รุ่น หรือการกระทำตามของคนรุ่นหลังจะกลายมาเป็นภาพที่เคยชินในอนาคต เราไม่อยากให้ ศาสนาที่งดงามในอดีตต้องกลายมาเป็นสงครามระหว่าง ศาสนากับการเมืองอีกต่อไป

malakouti1

ในปัจจุบัน การเมืองนั้นมีอิทธิพล ต่อมนุษย์มากเป็นอย่างมาก เพราะมีการแบ่งแยกดินแดน หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันออกไป เช่นเดียวกันกับปัญหาเรื่องเหยียดสีผิว ปัญหาสิ่งเหล่านี้แก้กันไม่หายขาดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าและใหม่ ซึ่งประเทศที่กำลังเกิดปัญหาการต่อต้านชาวมุสลิม ได้แก่ประเทศเยอรมัน ที่มีการต่อต้านผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือชุมชนของมุสลิม  ด้านประชากรของเยอรมัน ได้มีคติที่ไม่ดีนักต่อชาวมุสลิม เพราะถือว่าเป็นกลุ่มต่อต้าน หรือพวกหัวรุนแรง จึงมีการออกมาต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกคน เอเอฟพี กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านชาวมุสลิม และผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศในประเทศเยอรมัน ได้ออกมาตั้งพรรคการเมืองของประเทศเยอรมัน และยังกล่าวอีกว่า ไม่ได้สร้างมาเพื่อแกล่งแย่งกับหัวหน้าพรรคอื่นๆ ลุต บัคมานน์ เป็นหัวหน้ากลุ่มของ PEGIDA  ได้กล่าวประชุมเรื่องดังกล่าวที่เมือง เดรสเดน ซึ่งเป็นเมืองของพรรคการเมืองของตนเอง และพรรคการเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ คือพรรค Popular Party for Freedom and Direct Democrac ซึ่งใช้ตัวย่อว่า FDDV

malaysianmalakouti

บัคมานน์ ได้เคยถูกศาลของเยอรมัน ลงโทษโดยการปรับเงิน เมื่อปีที่แล้ว ข้อหายั่วยุให้เกิดปัญหาในเรื่องสัญชาติและสีผิดของบุคคลสาธารณะ ว่าเป็นเยี่ยงสัตว์ หรือ วัว หรือควาย โดยการนำมาโพส ผ่านทาง twister ของตนเอง บัคมานน์ยังยืนยันว่า ไม่ได้สร้างพรรคเพื่อมาแข่งขันหรือแย่งอำนาจไปจากกลุ่มเดิม แต่พวกเราคือพรรคทางเลือกของประเทศเยอรมนี พรรค Afd ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2013 โดยจัดตั้งขึ้นจากกลุ่ม สหภาพยุโรป แต่ในปัจจุบันพรรคทำหน้าที่ต่อต้านจากกลุ่มหัวรุนแรงจากชาวมุสลิม และคัดค้านผู้อพยพที่หนีสงครามเข้ามายังประเทศเยอรมัน

อย่างไรก็ตาม ภายในพรรค Afd ก็เริ่มแสดงให้เห็นว่ากำลังมีความขัดแย้งกัน เมื่อ สมาชิกของกลุ่มพรรคการเมือง ออกมาเสนอว่า พวกที่คัดขวางการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้น มีสิทธิอันควรที่จะกระทำได้ และในปัจจุบัน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำผิดต่อมนุษยชนมาก